Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Защита на личните данни
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Отчет за дейността на съда  
 Отчет за работата на Окръжен съд - гр. Велико Търново и районните съдилища в съдебния район

Отчет за работата на Окръжен съд - Велико Търново и районните съдилища в съдебния район през 2018 г.

Отчет за работата на Окръжен съд - Велико Търново и районните съдилища в съдебния район през 2017 г.

Отчет за работата на Окръжен съд Велико Търново и районните съдилища в съдебния район през 2016 г.

Отчет за работата на Окръжен съд Велико Търново и районните съдилища в съдебния район през 2015 г.

Отчет за работата на Окръжен съд Велико Търново и районните съдилища в съдебния район през 2014 г.

Отчет за работата на Окръжен съд Велико Търново и районните съдилища в съдебния район през 2013 г.

Отчет за работата на Окръжен съд Велико Търново и районните съдилища в съдебния район през 2012 г.

Отчет за работата на Окръжен съд Велико Търново и районните съдилища в съдебния район през 2011 г.

Отчет за работата на Окръжен съд Велико Търново и районните съдилища в съдебния район през 2010 г.

Отчет за работата на Окръжен съд Велико Търново и районните съдилища в съдебния район през 2009 г.

 5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР